Loovteraapia

Loovteraapia

Loovteraapia

Loovteraapias rakendatakse kliendi soovitud eesmärkide suunas liikumiseks loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Olulisel kohal on eneseväljendus, oma kunstitöö mõtestamine ning sellest vestlemine. Loovteraapias ei ole olulised eelnevad kunstioskused.
Loovteraapias toimub psüühilise tervise ja toimetuleku toetamine, psüühiline kasv, isiksusliku arengu toetamine ja valmiduse loomine ise probleemidele lahendusi otsida. Tehnikaid ja tegevusi rakendab terapeut iga inimese või grupi eripärast lähtudes ning järgides kutse eetikakoodeksit.

Seansi hind: 40 EUR
Kestus: 60 min

Juhendaja: Liisi Kõuhkna

Registreeru:

tel: +372 5666 5255

e-mail: liisikouh@gmail.com