home

Biodanza töötuba | Cristiano Martins (Portugal)

Pealkiri:

Biodanza töötuba | Cristiano Martins (Portugal)


Hind:

150-190 €

Kestvus:

3 päeva


Aeg:

11. - 13.oktoober 2019 (I moodul)


Juhendaja:


Sisu:

* IN ENGLISH PLEASE SEE BELOW *

Miski muu ei ole tähendusrikkam, kui alistumine armastusele. Tee seda.“ Rumi

Oled südamest oodatud Biodanza kogemuslikule rännakule Cristiano Martins juhendamisel. Tule koge elusolemise väge ja rõõmu läbi Biodanza vaba tantsulise liikumisese, armastava puudutuse ja autentse eneseväljenduse. Tule tantsi oma elu tantsu.
AFFECTIVITY on esimene moodul 4 osalisest Biodanza töötubade sarjast. Kõigi moodulite läbimine võimaldab Sul liikuda järk-järgult sügavamatele tasanditele ning kogeda Biodanza positiivset transformeerivat toimet. Võid valida osaleda kõigil 4 moodulil (kehtib soodushind), ühel moodulil või ka ainult reede õhtul toimuvas sissejuhatavas töötoas.

1. mooduli AFFECTIVITY kandvaks teemaks ja märksõnadeks on vastastikune kiindumus, hoolivus, hellus, südamlikkus.
Kiindumine ja kiindumuse väljendamine on omane kõikidele imetajatele, kelle hulka meiegi inimestena kuulume.
Ilma vastastikuse kiindumuse, helluse ja hoolivuseta me ei ela täielikult ja ei koge elu täiust, parimal juhul lihtsalt eksisteerime ja jääme kuidagimoodi ellu.
Et elada õnnelikku täisväärtuslikku elu sünnist surmani, vajame hellust, armastust ja hoolimist.
Arendada endas võimet luua tundlikke ja hoolivaid sidemeid kaasteelistega on inimeksistentsi üks põhivajadusi ja soove. Me oleme juba loodud selliselt, et emotsioonid ja tunded on meie eksistentsi kesksel kohal ja seetõttu on armastavate suhete kunsti õppimine ja arendamine meie eludes olulisel kohal.

Selles töötoas osaledes õpime ja arendame läbi kogemuse:
* Empaatiavõimet
* Looma vastastikku hoidvaid ja südamlikke ühendusi teistega
* Tasakaalu andmise ja vastuvõtmise vahel
* Tunnetama ja seadma oma piire
* Ütlema EI toksilistele suhetele, tööle, tegevustele jne
* Avama ome tõelist olemust toetavas ja turvalises keskkonnas
* Tundma rõõmu koosolemisest ja koosloomisest.

BIODANZAST
Biodanza tähendab elu tantsu. See on enesearendamise süsteem, mis kätkeb endas muusikat, tantsu, vaba liikumist ning autentset eneseväljendust, et luua intensiivne teadveloleku kogemus elus olemisest siin ja praegu. Need kogemused on tuntud ka nime all “vivencias”, portaalid, mis viivad meid meie primaarsete, esmaste emotsioonideni ning aitavad meil väljendada kõige loomulikumal moel meie algolemust, mis tuleb pinnale läbi liikumise. Biodanza alused pärinevad psühholoogiliste, filosoofiliste ning antropoloogilistest uurimustest tantsust ja traditsioonilistest rituaalidest, mis pühitsevad elu. Biodanza stimuleerib kogukonna sidemeid, äratab teadvust universaalsele üksolemise väele ning aitab selle praktiseerijatel taasavastada eneses peituv rõõm ja vitaalsus, tähistades armastuses elu pühadust.
Eelnev tantsukogemus pole vajalik.
Töötuba toimub inglise keeles tõlkega eesti keelde.

CRISTIANOST
Sündinud 1979.aasta kevadel Freiburgis, Saksamaal ja üles kasvanud ja elanud Portugalis. Cristiano on Biodanza (Rolando Toro System) juhendaja ning selle süsteemi õpetaja. Üle 10 aasta juhendab ta erinevaid kursuseid, töötubasid ja iganädalaseid Biodanza tunde nii Portugalis kui üle maailma. Ta on väga oodatud ja hinnatud Biodanza juhendaja mitmetel festivalidel eri riikides, kus tema hoitud ruumis ja juhendamisel tekib ka suurtes gruppides ilus ühtne energia ja inimestevaheline ühendus.
Pärast kliinilise psühholoogiapedagoogika lõpetamist, õppis ta Gestaltteraapiat. Tänu nendel õpingul omandatud tööriistadele oli tal võimalik töötada mõned aastad käitumisanomaaliate all kannatavate inimestega, alustades uimastisõltuvusest, prostitutsioonist lõpetades kodutud inimestega. Samal ajal täiendas ta ennast erinevatel teatri-ja tantsukallakuga töötubades. Viimastel aastatel on ta aga ennast pühendanud erinevate signatuurtöötubade loomisele nagu "Roots in the Earth, Roots in Heaven"; "Chaos, Creativity and the Return of the Sacred"; "The Birth of the Cosmic Man"; "Under the Sign of Affection"; "Surrender to Love"; "Sacred Warrior"; "Ecstatic Lover"; "Mystic Magician"; "The King & the Queen"; "Equinox and Solstice Celebrations”, õpetades regulaarselt Berliinis, Portugalis ning samuti Hispaanias (Gran Canaria, Seville, Merida), Prantsusmaal (Toulouse and Nantes), Hollandis ja Kanadas.
Ta on ka õpetaja Applied Psychology instituudis, kus juhatab loengusarja “Human Development and Therapy through Expressive Arts” ning teeb samuti koostööd Portugali Biodanza kooliga.
Täpsemat infot Cristiano ja tema tegemiste kohta leiate :
https://www.facebook.com/BiodanzaCristianoMartins/

TOIMUMISKOHT JA AEG
TAO KESKUS, Rotermanni 2, Tallinn
AEG: 11.-13.oktoober 2019 (I moodul)
R 11.10 kl 19.00-21.30 sissejuhatav töötuba kõigile soovijatele (20€)

Järgmised Biodanza töötoad Tallinnas:
II moodul - Arhetüübid: 24.-26. jaanuar 2020
III moodul - 4 elemendi alkeemia: 10.-12.aprill 2020
IV moodul - Identiteet ja sugu: 29.-31.mai 2020

REGISTREERUMINE JA OSALUSTASU
Super varajane ärkaja: 150 € (registreerudes ja tasudes tagastamatu ettemaksu 30€ enne 15.septembrit)
Varajane ärkaja: 170€ (registreerudes ja tasudes tagastamatu ettemaksu 30€ enne 30.septembrit)
Hiline ärkaja: 190€ (registreerudes peale 30.septembrit)
Ülejäänud osa tasumine enne kursust kohapeal sularahas.
Reede avatud tund: 20€ (kohapeal sularahas)

Kui Sul ei ole võimalik kõigil kolmel päeval osaleda või Sa ei ole veel oma soovis kindel, siis saad Biodanza ja Cristianoga eelnevalt tutvust teha osaledes tantsusündmusel ainult reede õhtul.
Osalustasu reede õhtu sündmusel 20€

Palun registreeru kursusele juuresoleva lingi kaudu ja saad tasumise juhised: https://forms.gle/FqrwYU6RdKxgLMXu8

Lisainfo:
Kristina Antšak
tel 5299986
[email protected]

IN ENGLISH

"Nothing is meaningful except surrendering to Love.
Do it." Rumi


Affectivity presents itself to all mammals where we happily include ourselves as an imperative biological necessity.
Without affection we do not live, at best we survive, and in our sweet humility we want to SURVIVE.
Human life from birth to the end depends on affective nutrition for a full and happy life.
Developing the ability to form sensitive bonds with fellow travelers seems to be a core point in every human's life, in fact our biological architecture puts emotions at the center of our existence, so perfecting the "Art of Loving" seems to one of the most important tasks of the artificer of living.

We propose during this meeting to develop:
*Empathy
* Affective equalization between giving and receiving
* Ability to set limits on what is toxic (relationships, home environments, work ...)
* Art of creating nourishing bonds
* Learn to reveal yourself in the space of intimacy

About Biodanza
Biodanza means Dance of Life. It is a system that integrates music, movement and authentic relating to create experiences of intense awareness of being alive in the here-and-now. These experiences are known as "vivencias" (experiences).”Vivencias” are portals that allow access to primal emotions and help the most natural expression of one's true self emerge through movement. Its grounded on psychological / philosophy studies and based on anthropology of dance, and traditional rituals of the celebration of life, Biodanza stimulates community bounds, awakens to consciousness for universal solidarity, helps participants to recover their joy and vitality, and celebrate the sacredness of life .
No dance experience is necessary.

About Cristiano
A seed released to the earth in the spring of 1979, in Freiburg in Braisgau, Germany whose roots later on extended and whose flowers bloomed open in Oporto, Portugal. I am a Biodanza (Rolando Toro System) Facilitator and also Didactic of the same System.
After graduating in clinical pyscho-pedagogy, I trained in Gestalt therapy; these tools allowed me to work for some years in the field of behavioral deviations such as drug addictions, prostitution and also with homeless. Simultaneously, I attended different theatrical and dance workshops. In the last few years I have dedicated myself to the creation of diverse signature workshops such as: "Roots in the Earth, Roots in Heaven"; "Chaos, Creativity and the Return of the Sacred"; "The Birth of the Cosmic Man"; "Under the Sign of Affection"; "Surrender to Love"; "Sacred Warrior"; "Ecstatic Lover"; "Mystic Magician"; "The King & the Queen"; "Equinox and Solstice Celebrations" in Nature. Regular Didact In Berlin and Portugal; Also with agenda in Spain (Gran Canaria, Seville, Merida), France (Toulouse and Nantes), Holland (Canada)
Cristiano is a part of the teaching staff at the Institute of Applied Psychology in the postgraduate course "Human Development and Therapy through Expressive Arts" and also collaborate with the Portuguese School of Biodanza in the accompaniment and supervision of students and new teachers
You can find him:
https://www.facebook.com/BiodanzaCristianoMartins/


PRACTICAL INFORMATION
Venue: TAO KESKUS, Rotermanni 2, Tallinn
Date: 11.-13.Oct 2019 (I modul)
FRIDAY (11.10) 19. - 21.30 OPENT CLASS (20€)
Introductional Biodanza class

Next Biodanza workshops in Tallinn:
II module - 4 Archetypes: 24.-26. Jan 2020
III module - Alchemy of the 4Elements : 10.-12. Apr 2020
IV module - Identity and gender: 29.-31. May 2020

REGISTRATION and participation fees
Super early bird: 150 € (registration and prepayment of 30€ done before 15.Sept)
Early bird: 170€ (registration and prepayment of 30€ done before 30.Sept)
Sleepy bird: 190€ (registration after 30.Sept)
Friday Open Class: 20€

Info and registration:
Kristina Antšak
tel 5299986
[email protected]