IMPROTERAAPIA

Pealkiri:

IMPROTERAAPIA


Hind:

10 €

Kestvus:

2 tundi


Aeg:

teisipäev kell 20.00-22.00


Juhendaja:


Sisu:

Improteraapia on kursus, mille käigus viibime läbi mängulise praktika rännakul, kus leiame end erinevates maailmades, põnevates olukordades ning suhtluses erinevate karakteritega. Tuues improvisatsioonilise teatri lavakunsti põhimõtted igapäevaellu, suudame me saavutada ootamatutes olukordades parima tulemuse. Impro aitab meil mõelda hetkes ning olema teadlik nii endast kui ka meid ümbritsevatest inimestest. Me õpime tähelepanelikult kuulama, selgelt suhtlema ning ergastama oma loovust, samal ajal parendades oma keskendumis - ja empaatiavõimet ning suutlikust ära tunda võimalusi, mis elu meile pakub.

Kõik vestlused ning olukorrad, kust me end igapäevaelus leiame, on improvisatsioon: keegi ei anna meile hommikul ärgates käsikirja, mille najal päev mööda saata. Improteraapias leiad selle mugava keskpunkti, kus sotsiaalsus ning mängulisus põrkuvad ning saavutad parema kuulamis - ja väljendusoskuse ning suurenenud enesekindluse.

Alates märtists on tunnid vaid üks kord kuus!